Isolering af gulv

Gulvisolering er en god investering, som både sparer på varmeregningen og giver bedre indeklima. Beregn prisen med vores prisberegner og læs gode råd til opgaven.

Du kan spare penge på varmen og få et bedre indeklima med gulvisolering. Det er en dyr investering, men som regel også en god investering som tjener sig selv ind efter få år som resultat af en reduceret varmeregning. Prisen afhænger dog også af, hvordan det ellers er muligt at isolere din bolig.

Bestil 3 gratis tilbud på isolering af gulvet

For at få den bedste pris på gulvisolering, anbefaler vi, at du benytter servicen fra 3byggetilbud.dk. Du får tre forskellige tilbud fra tre forskellige gulvfirmaer på isolering af gulvet. Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar. Du kan vælge, om du blot vil bruge tilbuddene som informative estimater og afvise alle tilbuddene, eller om du vil takke ja til et af tilbuddene.

3byggetilbud har siden år 2000 formidlet over 400.000 byggeopgaver og er således en af Danmarks største formidlere af byggetilbud. Når du indsender en opgave via 3byggetilbud.dk, udsteder de en gratis garanti på din opgave. Entreprisegarantien dækker fejl og mangler for op til 35.000 kroner for private, og 100.000 kroner på forenings- og erhvervsopgaver.

 • Tilbud i hele landet
 • 100% uforpligtende og hurtigt svar
 • Gratis entreprisegaranti på op til 35.000, som dækker fejl og mangler

Videoen nedenfor beskriver, hvordan servicen fra 3byggetilbud fungerer:

Hvad er en gulvisolering?

En gulvisolering sikrer, at du får et langt mere tæt gulv. Det er der en lang række fordele ved. Først og fremmest kan du bedre holde varmen, når du er i dit hjem. Det er slut med have kolde fødder på grund af et koldt gulv. Derudover kan du også spare penge på varmeregningen – i mange tilfælde er der mange penge at hente hvert år.

Når du vil isolere dit gulv, har du flere forskellige muligheder. Det kommer dels an på, hvad der er nedenunder dit gulv: kælder, krybekælder eller terrændæk, og om du alligevel skal have udskiftet gulvet eller have udført andre former for arbejde.

Er der kælder under dit hus, er det forholdsvis simpelt for dig at isolere gulvet: du får nemlig bare loftet i kælderen isoleret. Er der derimod krybekælder eller terrændæk under dit hus, kan det straks blive sværere. Det samme er tilfældet, hvis det er en etageadskillelse, som du gerne vil isolere, eller hvis du vil gøre selve fundamentet tættere.

Når du skal i gang med at isolere dit gulv, er det en god ide, at du kontakter en energivejleder eller en byggesagkyndig. Det kan du for eksempel gøre via dit forsyningsselskab eller ved at finde en via nettet. De kan udføre en måling af dit hjem og på den måde finde ud af, hvor varmen forsvinder hen, og om det kan betale sig for dig at isolere dit gulv.

Gulvisolering

Hvad koster isolering af gulv?

Fordi der findes forskellige former for gulvisolering, er det meget forskelligt, hvor meget prisen kommer til at være. Det kommer helt an på, hvad der er muligt i dit hjem, og hvilken form for isoleringsmateriale du vælger. Der vil dog aldrig være tale om egentlig billig gulvisolering. I stedet handler det om, at du holder det op imod den forøgede livskvalitet, du får ved ikke at fryse om vinteren, og de penge, som du sparer på varme.

Nogle meget overordnede priser på gulvisolering er:

 • 1300-1700 kroner per kvadratmeter, hvis du skal have brækket gulvet op, lagt ny isolering nedenunder og lagt et nyt gulv på
 • Cirka 3000 kroner per kvadratmeter, hvis du skal have lagt et helt nyt terrændæk under boligen
 • Cirka 2000 kroner per meter, hvis du vil have isoleret fundamentet og soklen udefra

Du kan prøve vores prisberegner nedenfor, som bygger på gennemsnitspriser indhentet af Gulvlaegger.dk fra udvalgte isoleringsfirmaer:

Priseksempler

For at kvalificere den endelige pris på en gulvisolering, kan vi tage udgangspunkt i et par priseksempler. Det kan give dig et bedre overblik over, hvad en gulvisolering kommer til at koste i dit tilfælde.

Komplet gulvisolering af 100 kvm gulv

 • 100 kvm gulvflade
 • Hele gulvet brækkes op, ny isolering lægges nedenunder og nyt gulv etableres.
 • Med håndværkerfradrag

Pris: 120.000 DKK inkl. moms og aflønning (håndværkerfradraget dækker 30.000 DKK)

Ny terrændæk under 100 kvm gulv

 • 100 kvm gulvflade
 • Helt nyt terrændæk etableres under boligen.
 • Med håndværkerfradrag

Pris: 240.000 DKK inkl. moms og aflønning (håndværkerfradraget dækker 60.000 DKK)

Fundament og sokkel på 60 m isoleres udefra

 • 60 meter fundament i længde
 • Fundament og sokkel isoleres udefra
 • Med håndværkerfradrag

Pris: 96.000 DKK inkl. moms og aflønning (håndværkerfradraget dækker 24.000 DKK)

Hvad afhænger prisen på gulvisolering af?

Prisen på gulvisolering vil bl.a. afhænge af:

 • Typen af gulvisolering
 • Gulvareal
 • Landsdel, da timeprisen på gulvlægger bl.a. vil afhænge af landsdelen

Husk håndværkerfradrag ved gulvisolering

Husk, at der gives håndværkerfradrag for isolering af gulvet. Håndværkerfradraget omfatter udgifter til arbejdsløn forbundet med gulvisoleringen, men det omfatter ikke:

 • Udgifter til materialer (isoleringsmateriale mv.)
 • Genetablering af trægulvskonstruktionen. Hvis isoleringen af krybegulvet sker oppefra, gives der altså ikke fradrag for at lægge nyt gulv, selvom det sker i forbindelse med efterisolering.

Kilde: Skat.dk

Som følge af finansloven for 2021 udgør håndværkerfradraget i 2021 25.000 DKK per person over 18. Hvis din husstand f.eks. består af to voksne personer over 18, vil det betyde, at det samlede håndværkerfradrag for 2021 er 50.000 DKK (25.000 DKK * 2 personer).

Bemærk, at håndværkerfradraget og servicefradraget for 2022 bliver reduceret til det samme fradrag som for 2020 – altså hhv. 12.500 DKK og 6.200 DKK. Det gælder altså om at få lavet energiforbedringer i 2021, hvis du vil have det fulde fradrag!

Sådan skal fakturaen for håndværkerfradrag udformes

For at du kan få håndværkerfradrag for arbejdet skal du sikre dig, at fakturaen lever op til kravene. Først og fremmest er det vigtigt, at det på fakturaen er let at identificere leverandøren af arbejdet. Dernæst skal der på fakturaen være en skarp opdeling på fakturaen mellem arbejdsløn og materialer, da det kun er arbejdslønnen – og ikke materialer – der gives håndværkerfradrag for.

 • Fakturaen skal leve op til følgende krav:
 • Entydig angivelse af sælger/leverandør som leverer arbejde
 • CVR-nummer (firma) eller CPR-nummer (privatperson), skal anføres på fakturaen
 • En angivelse af det arbejde som er udført, samt pris
 • En skarp opdeling mellem udgifter til materialer og løn

Arbejdet skal være betalt senest i februar i året efter arbejdets udførsel. Det er desuden vigtigt, at arbejdsopgaven er klart defineret i fakturaen. Jo mere specifik du er her, desto mindre er risikoen for, at du ikke får fradrag.

Se eksempel på en faktura egnet til håndværkerfradrag nedenfor. Bemærk, at leverandør samt køber er tydeligt anført, samt at der er skarp opdeling mellem udgifter til løn og udgifter:

Husk at betale med bankoverførsel

Når du betaler for ydelsen, som du vil have fradrag for, er det vigtigt, at betalingen kan dokumenteres. Derfor er det meget vigtigt, at du ikke betaler kontant. Betalingen skal nemlig kunne dokumenteres, og derfor skal du betale via bankoverførsel. Betaler du kontant, vil du nemlig have svært ved at bevise, at transaktionen har fundet sted.

Sådan indberetter du håndværkerfradrag

 1. Gå ind på Skat.dk og log på med NemID.
 2. Ret årsopgørelsen og indberet håndværkerfradraget (i rubrik 460).
 3. Tryk på lommeregneren, og følg vejledningen.
 4. Beløbet bliver automatisk overført til din årsopgørelse for 2020/2021 eller 2022.

Få tilbud på gulvisolering af en professionel isolatør

Det er ikke muligt for dig selv at isolere dit gulv. Dels skal du i nogle tilfælde bruge specielle maskiner, dels kræver det, at du er meget fintfølende, hvis du vil genbruge det gamle gulv. Derfor bør du altid bruge en professionel til at hjælpe dig med opgaven.

Som du kan se af de ovenstående priser, er det ikke billigt for dig at få lagt gulvisolering. Derfor er det vigtigt, at du bruger noget tid på at finde frem til en isolatør, der både kan levere en høj kvalitet, og som har nogle gode priser.

Du finder en god isolatør ved at få tilbud fra mindst tre. Det kan du gøre ved at ringe rundt til dem eller ved at bruge en service som 3byggetilbud.dk. Det er vores samarbejdspartner, der har specialiseret sig i at finde den rigtige håndværker til en given opgave. De samarbejder derfor med en lang række forskellige håndværkere. Fælles for dem er, at 3byggetilbud.dk ved, at de kan levere en høj kvalitet.

Regler for isolering af gulve

Det er Bygningsreglementet, der sætter kravene for, hvor godt isoleret dit gulv skal være. De er udarbejdet i forhold til et EU-direktiv på området, der skal sikre, at bygninger lever op til nogle fælles standarder. I takt med, at reglerne bliver ændret, skal du selvfølgelig ikke hele tiden ændre på din bolig, men når du kaster dig ud i isolering af dit gulv, skal du leve op til reglerne.

Ifølge reglerne skal isoleringen være på mindst 300 mm. I mange boliger kan det dog ikke betale sig for dig at efterisolere, hvis din gulvisolering er på 150 mm.

Hvis du bor i en fredet bygning, gælder der dog andre regler for dig. I det tilfælde bør du tale med kommunalbestyrelse om, om de vil slække på kravene i forhold til Bygningsreglementet.

Forskellige former for isolering af gulv

Der findes forskellige former for isolering af gulve. Hvilken du vælger, kommer helt an på, hvordan din bolig er opbygget. I nogle tilfælde vil det være muligt at sprøjte et isolerende granulat ind under gulvet. I andre tilfælde er gulvisolering med plader det bedste bud. Der skal hele dit nuværende gulv brækkes op, for at det er muligt.

Pladerne kan bestå af en lang række forskellige materialer. Det kan for eksempel være flamingo eller Sundolitt gulvisolering. Gulvisolering med flamingo er ikke bare med til at gøre dit hjem varmere. Isolering af gulvet med flamingo gør det også mere stødabsorberende, så dine trin på gulvet bliver mere lydløse. Sundolitt plader ligner flamingo: De er store hvide plader, der er meget lette og nemme at skære til i den rigtige størrelse.

Isolering af gulv på strøer, krybekælder og mellem sokkelsten

Når du skal have isoleret dit gulv, er der som nævnt stor forskel på, hvordan det er lagt. Er det lagt på strøer oven på et terrændæk eller som en etageadskillelse, skal der isoleres mellem strøerne. Har huset derimod en krybekælder, hvor det hviler på sokkelsten, skal isoleringen gribes helt anderledes an.

Hvis du har en kælder, er det klart den nemmeste måde for dig at isolere dit gulv. Der isolerer du bare kælderens loft – så er dit gulv i stueetagen langt tættere.

Har du krybekælder, kan du vælge, om du vil fjerne krybekælderen og skabe et terrændæk, isolere gulvet nede fra krybekælderen, eller om du vil isolere selve soklen og fundamentet, så der ikke trænger kold luft ind i krybekælderen. Hvilken løsning, du vælger, bør blandt andet afhænge af, hvor tør din krybekælder er, og om du alligevel står over for et stort arbejde med huset.

Isolering af gulv på 1. sal

Er det gulvet på 1. salen, som du gerne vil have isoleret, kommer det an på, om det er en let eller en tung adskillelse af etagerne. En let adskillelse er fremstillet i træ, mens en tung er fremstillet af beton. I træadskillelsen er det i nogle tilfælde muligt at sprøjte isoleringsgranulat ind mellem strøerne.

Er det ikke muligt, vil du typisk, som med en betonadskillelse, skulle se på både at isolere loftet i stueetagen og at isolere gulvet på 1. salen. Det er lidt sværere end i kælderen, da den typisk ikke bliver brugt til beboelse. Derfor betyder det ikke så meget, at der bliver taget et stykke af loftshøjden. Det gør det i stuen og på 1. salen.

Isolering af gulv med gulvvarme

Har du allerede gulvvarme i dit gulv, vil det typisk ikke være relevant for dig at isolere. I det tilfælde kan du eventuelt se på, om du skal isolere og fundamentet og soklerne. Skal du have installeret gulvvarme, er det dog netop en rigtig god anledning til, at du også får efterisoleret dit gulv. Det er med til at gøre, at du får meget mere glæde af varmen fra gulvet.

Det kommer dog helt an på, om du skal bryde dit gamle gulv op for at få gulvvarme, eller om du kan etablere gulvvarmen oven på dit nuværende gulv. Hvis du kan det, behøver du ikke at isolere det yderligere. Du kan dog overveje at lægge gulvvarmeplader som isolering, hvis højden i rummet tillader det.

Isolering af gulv i uopvarmet skur

Hvis dit skur ikke er isoleret, kan der komme frost i løbet af vinteren. Det kan beskadige de genstande, der står i det. Derfor kan det være en god ide, at du får isoleret gulvet. Det bedste er, at du fik det gjort allerede, da skuret blev bygget.

Isolering af skuret kan foregå med et lag af perlesten eller ærtesten nederst, derefter flamingo eller mineraluld, ovenpå det sand eller grus og til sidst fliser.

Isolering af gulv i udestue

Typisk bruger du ikke din udestue om vinteren, og der er derfor ikke et lige så stort behov for, at gulvet bliver isoleret. Der skal dog være noget isolering i gulvet, da det ellers giver mulighed for, at fugt og svampe kan trives i din udestue.

Isolering af gulv i kolonihavehus og sommerhus

Lige som i et almindeligt hus, kan det være rart, at du investerer i isolering af gulvet i sommerhuset. Når du bruger det hele året, er det rart, at der er ikke fodkoldt om vinteren. Som med et almindeligt hus kan det enten kræve, at du brækker hele gulvet op, eller at du får sprøjtet isoleringsgranulat ind, hvis det er muligt. Det bør dog også være en afvejning i forhold til, hvor meget sommerhuset er værd, da det jo er et dyrt projekt.

Et kolonihavehus bruger du typisk ikke i vinterhalvåret. Derfor har du ikke lige så stort behov for, at gulvet bliver isoleret. Det er dog vigtigt, at du sørger for, at gulvet er ordentligt isoleret, så der ikke kommer fugt i huset om vinteren.

Der er ikke de samme krav til isolering i sommerhus og kolonihavehus i Bygningsreglementet, som der er til almindelige boliger.