Gulvvarme: Hvad koster det per m2? Priser & ekspertråd

Gulvvarme kan være en praktisk og økonomisk løsning, hvis du alligevel skal have nyt gulv. Gulvvarme koster ca 1.200-2.200 kr. per m2 alt inklusive udført af en fagperson. Læs mere om prisen nedenfor og læs vores ekspertråd til opgaven.

Verificeret af fagekspert

Gulvvarme er med årene tiltaget i popularitet, hvilket bl.a. skyldes den behagelige varmefordeling samt muligheden for mere plads uden radiatorer.

Vælger du gulvvarme som opvarmes fra fjernvarmenettet, kan gulvvarme tilmed være en rentabel investering.

Få tre gratis tilbud på gulvvarme

Ønsker du tre gratis tilbud på gulvvarme i badeværelset, trægulvet eller lignende, anbefaler vi, at du udfylder formularen hos vores samarbejdspartner 3byggetilbud.dk.

Du får tre forskellige tilbud fra tre forskellige VVS-firmaer, som specialiserer sig i gulvvarme. Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar.

 • Tilbud i hele landet uanset opgaven
 • 100% uforpligtende og med gratis rådgivning
 • Hurtigt svar

Hvad koster en professionel installation af gulvvarme?

Prisen på gulvvarme afhænger af:

 • Hvor meget af arbejdet du selv udfører
 • Om der er tale om gulvvarme ved nybyg eller om det eksisterende gulv skal brydes op for at lægge nyt gulv og gulvvarme
 • Om opgaven også skal omfatte gulvisolering, nyt gulv o.lign.

Nedenfor har vi samlet en oversigt over priserne på nyt gulv:

Tabel 1: Prisoversigt over gulvvarme inkl. moms

Materialepris per m2Samlet pris per m2, inkl. installation af fagperson
Vandbaseret gulvvarme ved nybyg (uden udgift til nyt gulv)600-700 kr.800-1.200 kr.
Elbaseret gulvvarme ved nybyg (uden udgift til nyt gulv)400-500 kr.800-1.200 kr.
Nyt gulv med el- eller vandbaseret gulvvarme (alt inkl.)Afhænger af gulvtype1.200-2.200 kr.

Bemærk: Prisestimaterne bygger på rundspørge blandt udvalgte gulv- og VVS-firmaer.

Få 3 gratis tilbud på gulvvarme
Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar
Gulvvarme med vand

Er gulvvarme en god investering?

Om gulvvarme er dyr i drift – eller snarere en god investering – afhænger af nuværende opvarmning, om du ønsker elbaseret eller vandbaseret gulvvarme samt hvor godt huset i det hele taget er isoleret.

Overgår du fra elbaseret opvarmning (f.eks. elbaseret raditorer) til vandbaseret gulvvarme med fjernvarme, kan du spare 2-3 gange så meget på varmeregningen. Vi har nedenfor illustreret besparelsen ved at overgå til vandbaseret gulvvarme.

Tabel 2: Besparelse ved etablering af vandbaseret gulvvarme

OpvarmningsformEtableringsudgiftÅrlig varmeudgiftÅrlig varmebesparelse*Tilbagebetalingstid
El-baserede radiatorer-86.000 kr.--
Vandbaseret gulvvarme med olie- eller gasfyr144.000 kr.34.000 kr.52.000 kr.2,8 år
Vandbaseret gulvvarme fra fjernvarme144.000 kr.13.000 kr.73.000 kr.5,6 år

Bemærk: der tages i beregningen udgangspunkt i vandbaseret gulvvarme på 130 m2, der samlet koster 144.000 kr. inkl. moms at etablere. Etableringsomkostningerne inkluderer ikke udgiften til selve gulvet men dog fjernelse af det eksisterende gulv. *: Årlig varmebesparelse ift. el-baserede radiatorer.

Du skal være opmærksom på, at varmebesparelsen ved etablering af gulvvarme primært udmønter sig i overgangen fra el-baseret opvarmning til opvarmning med enten fjernvarme eller olie- eller gasfyr.

Dertil skal du være opmærksom på, at det der betyder noget for varmeregningen er, om huset er godt isoleret. Revner, sprækker og dårligt isolerede hjørner (såkaldte kuldebroer). Isolering af gulvet og fundamentet er særlige opmærksomhedspunkter ved etablering af gulvvarme, da varmen ellers forsvinder ned i jorden i stedet for at komme op i dine stuer.

Få 3 gratis tilbud på gulvvarme
Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar

Hvad er vandbaseret gulvvarme, og hvordan fungerer det?

Med vandbaseret gulvvarme lægges der – som navnet antyder – varmeslanger under gulvet. Slangerne leder det varme vand rundt, så varmen fordeler sig jævnt over hele gulvet, hvilket tilsammen opvarmer rummet.

Over varmeslangerne støbes eller lægges et nyt gulv afhængigt af gulvtypen. Er der tale om trægulv, kan varmeslangerne ligge under gulvet mellem de bjælker og strøer, som trægulvet ligger på. På badeværelset støbes varmeslangerne typisk ind i et betongulv, og der lægges klinker på.

Varmeslangerne tilsluttes husets almindelige varmesystem. I fjernvarmeområder kan det være fjernvarmevandet, der ledes rundt i varmeslangerne. Andre steder kommer varmen fra oliefyret, gasfyret, varmepumpe eller en anden varmekilde.

I nedenstående video fra Byggeteknisk Viden kan du se, hvordan vandbaseret gulvvarme installeres. Her monteres vandbaseret gulvvarme, som støbes i gulvet.

Badeværelse 3 - Etablering af gulvvarme

Styring af vandbaseret gulvvarme

Den vandbaseret gulvvarme vil typisk deles op i forskellige kredse, som du kan slukke uafhængigt af hinanden og på den måde regulere varmen i huset fra rum til rum.

Vandbaseret gulvvarme opvarmes manuelt med en eller flere termostater, præcis som du kender det fra radiatorer. Nyere modeller kommer med automatisk temperaturstyrer, som selv tænder gulvvarmen, når temperaturen når under en vis temperatur.

Fordele og ulemper ved vandbaseret gulvvarme

FordeleUlemper
Billigst i driftEn smule dyrere at installere sammenlignet med el-baseret gulvvarme
Må anvendes som primær varmekilde modsat el-baseret gulvvarmeKan kræve efterisolering af gulvet
Behagelig varmefordeling i boligenDyrere at reparere sammenlignet med radiatorer

Hvad er el-baseret gulvvarme, og hvordan fungerer det?

El gulvvarme er varme i gulvet, der er baseret på strenge af elektriske tråde, som opvarmes, når der løber strøm igennem dem. Disse tråde udgør tilsammen varmemåtter, eller kan også lægges individuelt. Varmemåtter er dog mest udbredt.

Varmemåtten har en meget lille tykkelse på ca. 3,5 mm i højden, hvilket gør den fordelagtig at lægge i rum med snæver gulvplads.

Elgulvvarme kan lægges direkte oven på det eksisterende gulv – f.eks. på et gammelt klinkegulv i badeværelset, hvorefter der lægges nyt gulv ovenpå varmemåtterne.

Det kan også lægges på en ny gulvflade af træplader som undergulv eller på et støbt gulv af beton. De fleste vælger at lægge gulvvarme på undergulv, da det derved er nemmere at reparere. Direkte oven på varmemåtten lægges den nye gulvbelægning.

I nedenstående video fra Cassiopeia Gør Det Selv kan du se, hvordan el-baseret gulvvarme installeres. Her monteres gulvvarmen med varmemåtter ovenpå undergulvet.

httpv://www.youtube.com/watch?v=dK9U\u002d\u002dxn4sY\u0026t=1s

Styring af el-baseret gulvvarme

Styring af el-baseret gulvvarme adskiller sig en smule fra vand-baseret gulvvarme. Typisk vil der også være, hvad der ligner termostater til at styre temperaturen.

Fordele og ulemper ved el-baseret gulvvarme

FordeleUlemper
Billigst at installereDyrest i drift, særligt i tider med volatile elpriser
Kan monteres ovenpå eksisterende undergulvMå ikke anvendes som primær varmekilde
Behagelig varmefordeling i boligen samt varme ved fødderneKan medføre en lavere energimærkning, hvilket kan reducere markedsværdien af ejendommen.
Virker uafhængig af husets almindelige varmesystem, så du kan slukke for varmen i resten af husetStort varmespild ved mangelfuld isolering
Få 3 gratis tilbud på gulvvarme
Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar

Skal jeg vælge el-baseret eller vandbaseret gulvvarme?

Når du skal have installeret gulvvarme, skal du selvsagt vælge, om du ønsker vand- eller el-baseret gulvvarme. Nedenfor finder du en sammenligning af de to former.

Pris: El-baseret gulvvarme er billigere at installere, mens vandbaseret gulvvarme er dyrere i drift

Fordelen ved el-baseret gulvarme er, at det er relativt let og billigt at installere. Det gør det et ideelt valg, hvis kun er i et afgrænset område, hvor der skal installeres gulvvarme. Til gengæld er det dyrt i drift, og kan særligt være dyrt i tider med høje elpriser.

Det forholder sig omvendt med vandbaseret gulvvarme: det er dyrere og mere besværligt at installere, men til gengæld er det langt billigere i drift, særligt hvis det er koblet på fjernvarme.

Vandbaseret gulvvarme er dyrere at installere sammenlignet med el-baseret, fordi du er nødt til at fjerne det eksisterende gulv. Med el-baseret gulvvarme kan du lægge varmemåtterne direkte ovenpå det eksisterende gulv, og derefter lægge det nye gulv ovenpå gulvvarmeanlægget.

På grund af den lavere varmeregning vil det i de fleste tilfælde bedst kunne betale sig at vælge vandbaseret gulvvarme, i hvert fald på lidt længere sigt. Desuden er det en ulempe, at huset har elgulvarme som primær opvarmningskilde, hvis du en dag skal sælge det. Elopvarmning straffes nemlig ekstra hårdt i beregningen af et energimærke.

Få 3 gratis tilbud på gulvvarme
Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar

Regler og krav: El-baseret gulvvarme må ikke anvendes som primær opvarmningskilde (dog med untagelser)

El-baseret gulvvarme må ikke bruges som den eneste opvarmningskilde i et hus jf. Elvarmeforbuddet, mens der ikke er nogen begrænsninger for anvendelse af vandbaseret gulvvarme.

Elvarmeforbuddet går i korte træk ud på, at man ikke må installere elvarme som primær opvarmningskilde i både nye og eksisterende huse, hvis huset har mulighed for at blive forsynet med naturgas eller fjernvarme kollektivt.

Der er dog visse undtagelser. Du må gerne etablere el-baseret gulvvarme i følgende tilfælde:

 • Hvis der er tale om et lavenergihus.
 • Hvis huset har fået installeret elvarme, før forbuddet trådte i kraft 6. maj 1994.
 • Hvis du skal have lavet en tilbygning og ikke skal etablere helt nyt opvarmningssystem.
 • Hvis der er byggetekniske forhold, der gør det bekosteligt at installere et centralvarmesystem.
 • Hvis du bruger el som supplerende varmekilde.
 • I sommerhuse, fritidshuse mv.

Komfort: Vandbaseret gulvvarme giver typisk bedre komfort og fordeling af varmen

Vandbaseret gulvvarme giver typisk en bedre komfort og fordeling af varmen i rummet.

Få 3 gratis tilbud på gulvvarme
Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar

Opsummering: Skal jeg vælge el-baseret eller vandbaseret gulvvarme?

Som du ser i ovenstående sammenligning, er vandbaseret gulvvarme oftest den bedste løsning. I nogle tilfælde kan el-baseret gulvvarme dog være den rigtige løsning. Det kan f.eks. være i små badeværelser, hvor den vandbaserede løsning bliver for dyr og besværlig at installere, og hvor det ekstra energiforbrug er minimalt. Det kan også være på et badeværelse beliggende på husets 1. sal, hvor gulvkonstruktionen ikke er stærk nok til at bære den tungere vandbaserede gulvvarme.

Gulvvarme
Foto: husetpatu.

Hvilke gulvmaterialer kan jeg vælge til gulvvarme?

Du har i princippet frit valg for så vidt angår gulvmaterialer til gulvvarme. Du kan finde materialer i trægulv, linoleum, vinyl, kork, gummi, beton, klinker og fliser, som kan tåle gulvvarme.

Du skal dog altid undersøge, om producenten af den givne gulvbelægning anbefaler, at den bruges sammen med gulvvarme.

Du skal desuden være opmærksom på, at forskellige gulvbelægninger har forskellige maksimale temperaturer, som de kan tåle. Det gælder som hovedregel, at:

 • Trægulv (massivt trægulv og parketgulv) kan ikke tåle temperaturer over 25 grader
 • Klinker/fliser kan ikke tåle temperaturer over 27 grader
 • Linoleum, vinyl og alle andre gulvtyper kan tåle op til 28 grader

Tjek dog altid med producenten, da maks.-temperaturen kan variere fra hvert enkelt gulvprodukt.

Få 3 gratis tilbud på gulvvarme
Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar

Specifikt om trægulv og gulvvarme

Du kan bruge alle træsorter med gulvvarme. Nogle træsorter ændrer sig dog mere end andre, når de påvirkes af varme, og dermed er nogle træsorter mere velegnet med gulvvarme end andre.

I løbet af et årstiderne kan træet trække sig sammen og trække sig ud afhængigt af luftfugtighed og temperatur. Det kan gulvvarme i værste fald være med til at danne revner mellem brædderne.

De hårde træsorter som teak, merbau og eg er de mest stabile og dermed også de mest velegnede til gulvvarme.

Blødere træsorter som fyr, er mere ustabile og derfor knap så velegnet til gulvvarme.

Hvis du vil undgå brede fuger, skal du sørge for, at trægulvets overflade ikke bliver mere end 25-27 grader varmt.

Hus at give forsikringsselskabet besked, inden arbejdet går i gang

Som ved de fleste andre byggeopgaver, er det en god idé at give forsikringsselskabet besked, inden arbejdet med installeringen af gulvvarme går i gang.

I nogle tilfælde vil det have betydning for policen for husforsikringen, så det er altid en god idé at give forsikringsselskabet besked.

Få 3 gratis tilbud på gulvvarme
Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar

Hvad er fordelene ved gulvvarme?

 • Opvarmning med gulvvarme er typisk mere behagelig end med radiatorer, idet man undgår fodkulde og man får et mere jævnt opvarmet rum.
 • Gulvvarme skal – modsat radiatorer – hverken males, rengøres eller vedligeholdes.
 • Støv hvirvler ikke så meget rundt som ved radiatoropvarmning.
 • Installerer du gulvvarme på badeværelse, vil det sikre en hurtigere tørring af gulvet efter bad.
 • Du får større frihed til at indrette og møblere rummet, idet du ikke skal tage hensyn til radiatorer.
 • Skiftes der fra opvarmning med el-baseret radiatorer til gulvvarme opvarmet med enten fjernvarme eller olie- eller gasfyr, er der mange penge at spare på varmeregningen.

Hvad er ulemperne ved gulvvarme?

 • Gulvvarme kan ikke altid dække varmebehovet i ældre huse med dårlig isolering, hvorfor der er behov for at supplere gulvvarmen med radiatorer.
 • Har huset ældre vinduer og døre, som er dårligt isolerede, kan gulvvarme give træk ved vinduerne.
 • Hvis gulvvarmen går i stykker, kan den være besværlig og dyr at reparere, da gulvet først skal fjernes. Nyere løsninger med gulvvarme holder dog i mange år, hvorfor det sjældent vil skulle repareres eller udskiftes.

Hvilke regler og love gælder der for installation af gulvvarme?

Du skal ikke søge byggetilladelse for at installere gulvvarme – uanset om der er tale om varmebaseret eller el-baseret gulvvarme.

Bygningsreglementet stiller dog krav til selve gulvkonstruktionen, som primært drejer sig om isoleringsevnen i gulvet:

 • Bygningsreglementet stiller krav til, at terrændæk, kældergulve mod jord, etageadskillelser over det fri eller ventileret kryberum skal overholde en U-værdi på 0,12 for eksisterende huse. I nybyggeri er kravet en U-værdi på 0,2. Læs mere om krav til gulvets isoleringsevne i vores artikel om gulvisolering her.
 • Der vil næsten altid være krav til, at helårshuse ikke anvender el-varme som primær opvarmningskilde. Der gælder dog også en række undtagelser, som fremgår længere oppe i artiklen.
 • Uanset om du vælger el-baseret eller vandbaseret gulvvarme, skal selve installationen være udført af en autoriseret hhv. elektriker eller VVS-installatør.
Få 3 gratis tilbud på gulvvarme
Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar

Kan man selv installere gulvvarme?

Det kan i langt de fleste tilfælde bedst kunne betale sig at hyre en autoriseret fagperson til selve installationen af gulvvarme – det gælder både el-baserede og vandbaserede.

Det vil nemlig være et krav jf. Bygningsreglementet, at gulvvarmen udføres af en autoriseret fagperson. Dertil vil det formentlig være et krav i din eventuelle husforsikring.

Det betyder dog ikke, at du ikke kan udføre alt andet end selve el- eller VVS-installationer: fjernelse af eksisterende gulv, etablering af undergulv samt etablering af gulv kan du sagtens selv stå for.

Kan man selv lægge gulvvarme?

Selve installationen af el- eller VVS-installationer bør du overlade til en autoriseret hhv. elektriker eller VVS-installatør. Det vil nemlig som regel kræve en autoriseret installatør af hensyn til forsikring mv. Du kan dog godt selv stå for selve gulvarbejdet, hvis du har hænderne skruet ordentligt på.

Hvad koster gulvvarme per m2?

Prisen på gulvvarme afhænger af typen af gulvvarme, og om prisen også skal omfatte nyt gulv. En fjernelse af eksisterende gulv med el- eller vandbaseret gulvvarme koster typisk 1.200-2.200 kr. inkl. moms udført af en fagperson.

Få 3 gratis tilbud på gulvvarme
Gratis, uforpligtende og med hurtigt svar

Bedøm denne artikel

Klik på en stjerne for at bedømme den

Gennemsnitlig bedømmelse: / 5. Antal stemmer:

Ingen stemmer indtil videre! Vær den første til at bedømme denne artikel.

Da du fandt denne artikel nyttig...

Del artiklen, hvis du har lyst!

Vi beklager, at artiklen ikke var nyttig for dig

Lad os forbedre artiklen

Fortæl os, hvordan vi kan forbedre denne artikel?

Skriv en kommentar

Bemærk: Vi besvarer kun generelle spørgsmål til artiklens indhold i kommentarsporet. Hvis du ønsker at få behandlet din byggeopgave, kan du finde vores samarbejdspartner øverst på siden.